ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

ΑΣΤΑΚΟΣ, ΤΚ 30001

ΤΗΛ 26320-41201 FAX. 26320-41201